21:an

21:an

Downs syndrom

Den här bloggen handlar om downs syndrom. Utgångsläget är vår son, men utflykter kommer säkert att förekomma

Att se fram emot...

DiversePosted by Filip Sun, August 06, 2017 10:42:47
- på måndag är det fritidsklubben.
- ok
- nästa helg är det fotbollscup.
- ok
- sen är det en vecka fritidsklubb och kanske skola.
- ok
- sen blir det hockeyträning
- JA! JA! JA!  • Comments(0)//21.appelklyftig.com/#post573

Var ditt barns viktigaste leksak

Träning - språkPosted by Filip Sun, May 26, 2013 19:06:15

Barn lär mest genom lek
Då är de fria att skapa, fria att söka svar
på världens alla gåtor
Vi ger dem leksaker att lära med
leksaker för problemlösning
leksaker för orsak-verkan
saker, leksaker, pedagogiska leksaker

Ett barn kan lära sig mycket när de leker med saker.
Men om han måste lära sig att kommunicera,
om du vill att han ska prata,
att han ska vara en vän bland vänner
då behövs inga leksaker som kan köpas.

Vad behöver då barnet för att lära sig kommunicera?
Dunderhonung, duplo, spel eller Cindy?
NEJ! Kommunikation kräver människor.
Människor är barnets viktigaste leksaker.
Var själv en människa som passar och lockar
istället för en som bara ge en massa saker.

Många barn vet mycket om vad man ska göra med leksaker
men mindre om hur man kan vara tillsammans med människor.
Oftast blir barn bedömda, inte utifrån vad de kan
Istället blir de bedömda, utifrån hur de uttrycker sig.
Och när barnet ska testas, ropar mammorna: ”han kan faktiskt det där!”

Att kommunicera kan vara barnets viktigaste lek.
Barnet som inte leker med andra, kan underskattas av andra.
Vad han kan har ingen betydelse, bara han leker med andra.
Nog har du sett det blyga barnet,
barnet som kan så mycket, bara försvinna.
Samtidigt som den som bara är social och charmig,
får oändligt med uppmärksamhet.

Men hur kan du bli ditt barns bästa leksak?
Var lekfull och lustig, ta-och-ge,
var intressantare än det andra så barnet stannar.
Fånga hans uppmärksamhet, håll honom kvar,
lite längre, lite längre.
Gör som han kan, prata som han gör.
Lär honom att han får mer om han ger.

När han väljer människor oftare än saker,
då vet du att han är på väg,
kommunikationens väg, språkets väg.
Börja med att vara en leksak som barnet
kan kontrollera, flytta och uppskatta.
Och kom ihåg -
människor är de leksakerna som ett barn behöver,
för att lära sig kommunicera.

(en dikt av James MacDonald ur boken På väg mot talet)

  • Comments(0)//21.appelklyftig.com/#post296

Uppsatsseminarier i Halmstad på fredag

Träffar, kurser m.m.Posted by Filip Thu, May 31, 2012 09:45:19

Tre uppsatser på Magisternivå presenteras 1 juni. Inget handlar enbart om Downs syndrom, men kanske är intressant ändå.

  • Comments(0)//21.appelklyftig.com/#post249

pappersdockor och scener - på vårt vis

Träning - språkPosted by Filip Sun, September 25, 2011 11:52:44

Tänkte presentera ett arbete som ursprungligen kommer ut boken utbyggd grammatik, men som vi har gjort om för att passa vår 12-åring och hans intressen bättre. Än har vi bara hunnit med första scenen och en av figurerna till den scenen.

Han har själv färglagt samtidigt som vi benämnde delarna av simhallen och vad Kalle Anka gör. Orden från simhallen är skrivna på rosa post-it (i brist på röda - skulle vara bra om man kunde köpa Karlstadmodellens färgen som post-it) och dem sätter vi ut på scenen för att repetera ordförståelse och lästräning.

Idag byggde han meningar till Kalle Ankas agerande. Vi använde vår budgetvariant av språkpussel (små fotoramar inköpt på lågprisvaruhus). Prepositioner är ju lila, men det är en väldigt ljus lila tyvärr. Han får ganska mycket hjälp att forma meningen, men sedan tar vi isär meningen och han får pussla ihop den själv.

Vi provade också att låta Kalle prata med en pratbubbla, men det är väldigt svårt för vår grabb.

  • Comments(0)//21.appelklyftig.com/#post209

En dag i prinsessan Victorias liv

BokhörnanPosted by Filip Thu, December 17, 2009 18:01:13

När sonen var i 6-7 års ålder fick alla hans klasskompisar boken "En dag i prinsessan Victorias liv" av Petter Lidbeck. Nu är en av hans systrar i den ålder och jag har köpt en en stor hög inför kommande kalas. Tanken är att alla i hennes klass också ska få boken. Den finns på skolbiblioteket och vi vet att man läst den i flera klasser på skolan.

Boken är en liten trevlig berättelse om en tjej som heter Victoria och är familjens prinsessa. Vi får följa henne en hel dag, både hemma, i skolan och på badhuset. I slutet på boken får man veta att hon har downs syndrom. Det finns många detaljer i berättelsen som man kan använda för att prata med barn kring downs syndrom.

  • Comments(1)//21.appelklyftig.com/#post71

Ny skollag

SkolanPosted by Filip Tue, June 16, 2009 18:58:01

Då kom förslaget till ny skollag. Förslahet innehöll som utlovat en paragram som gör det möjligt för kommunerna att gå bakom ryggen på föräldrarna:

Citat:

"5 § Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Frågan om det föreligger sådana för-hållanden som avses i första meningen prövas av barnets hem-kommun.

Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i grundsärskolan ska barnet fullgöra sin skol-plikt enligt vad som gäller i övrigt enligt denna lag. Ett barn får dock mottas i grundsärskolan utan vårdnadshavares medgivande om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa. "

Hänsyn till barnets bästa låter så fint, låter så bra - men hur är verkligheten? Verkligheten är att detta kommer att missbrukas av okunniga skolledningar som är ovilliga att organisera sin verksamhet med hänsyn till barnens bästa.

Igår skrev jag till FUB och delgav mina synpunkter på förslaget. FUB har svarat att de gärna vill ha in våra synpunkter på förslaget till fub@fub.se före den 17 augusti 2009

Observera nu att jag INTE påstår att alla barn ska inkluderas - bara att föräldrarna ska få välja den skolform de vet kommer att gynna deras barn.

  • Comments(0)//21.appelklyftig.com/#post64